a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Program dla Klubu Dziecięcego-Żłobka

EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ I ZABAWĘ

Zajęcia Sensoryczne

Zmysły we wczesnodziecięcym okresie życia dziecka wymagają odpowiednej stymulacji, tak aby proces wykształcania funkcji poznawczych przebiegał optymalnie. Uczestnictwo naszych podopiecznych w różnego rodzaju zajęciach sensorycznych opiera się na dostarczaniu kontrolowanych bodźców, wywołując w efekcie pozytywną odpowiedź receptorów zmysłowych oraz postępy maluchów. Odkrywanie świata, poprzez angażowanie zmysłów jest impulsem kształtującym samoświadomość i fundamentalną metodyką w procesie rozwoju psychomotorycznego.

Wychowanie przez czytanie

Codzienne czytanie jest zasadniczym impulsem dla rozwoju dziecka, ponieważ zaspokaja wszelkie potrzeby emocjonalne oraz kształtuje w nich wrażliwość moralną. Głos czytanej bajki wzbudza w dziecku ciekawość świata, uczy języka, poszerza zasób słownictwa i kreuje jego wyobraźnię. Udowodniony jest także korzystny wpływ czytania na poprawę koncentrację i ćwiczenie pamięci. W naszym klubie dziecięcym codziennie czytamy naszym podopiecznym, przenosząc dzieci na chwilę do magicznego świata bajek!

Zajęcia Ruchowe

Aktywność fizyczna warunkuje prawidłowy rozwój maluchów, wpływając na odpowiednie funkcjonowanie zmysłu równowagi i stabilność postawy. Zróżnicowane zajęcia ruchowe umożliwiają dzieciom odkrywanie swoich możliwości sprawnościowych oraz uczą orientacji własnego ciała w przestrzeni. Dzięki dobranym do wieku zabawom ruchowym, zapewniamy naszym podopiecznym aktywności rozwijające właściwą koordynację ruchową.

Zajęcia Muzyczno-Taneczne

Muzyka w rozwoju malucha stanowi silny czynnik rozwoju osobowości oraz metodę na zmniejszenie napięcia, poprawę nastroju i samopoczucia. Spontaniczność oraz ekspresja uczuć wyrażana poprzez taniec wyzwala w najmłodszych pozytywne emocje oraz uwrażliwia je na rytm, tempo i dynamikę utworów muzycznych. Zajęcia muzyczno-taneczne korzystnie wpływają na sprawność ruchową oraz kondycję psychofizyczną naszych podopiecznych. Poprzez dzielenie przestrzeni przy wspólnej zabawie, muzyka staje się impulsem do nawiązywania kontaktu i zabawy z innymi dziećmi.

Zajęcia Mały Ogrodnik

Obserwacja wzrostu i pielęgnacja roślin przez najmłodszych utrwala naturalną relację pomiędzy człowiekiem, a otaczającą przyrodą. Zajęcia ogrodnicze wzbudzają w maluchach poczucie odpowiedzialności oraz świadomość estetyki, kształtując jednocześnie postawy ekologiczne. Nasi podopieczni, poprzez praktyczne aktywności ogrodnicze, obserwację cyklu życia roślin oswajają się z procesami kierującymi prawami biologicznymi, następstwem pór roku oraz podejściem przyjaznym środowisku naturalnemu.

Zajęcia MasterChef Junior

Gotowanie z dziećmi to sama przyjemność! Oprócz zabawy i walorów smakowych, maluchy rozwijają swoją osobowość, co potwierdzają psychologowie. Prowadzone w grupie zajęcia, integrują dzieci oraz wyrabiają w nich mechanizmy pracy w zespole, przez co maluchy nabywają umiejętność współpracy. Wspólne gotowanie to nie tylko odkrywanie zmysłów smaku i zapachu, ale także przełamywanie barier i wyrabianie poprawnych nawyków żywieniowych, poprzez zachęcanie dzieci do spróbowania swoich wypieków!

Zajęcia Artystyczne

Maluchy poprzez uczestnictwo w rozmaitych aktywnościach plastycznych wykształcają zdolności manualne i wyrażają własne uczucia i emocje. Zajęcia artystyczne w naszym klubie dziecięcym rozwijają dziecięcą fantazję, przynosząc radość z własnej twórczości. Program zajęć plastycznych jest świetną okazją do plastycznego wyżycia się, ekspresji swojej świadomości i przeżywania sztuki!

Klub Dziecięcy „Leśne Szumisie I” oraz Klub Dziecięcy „Leśne Szumisie II” są dofinansowane ze środków Miasta i Gminy Niepołomice.
W roku 2023 gmina Niepołomice udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Na podstawie umowy zawartej z gminą Niepołomice, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota dotacji uzyskanej od tej gminy. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 32-005 Niepołomice tel. 12 250-94-47.