a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Program dla Przedszkola

EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ I ZABAWĘ

Wychowanie przez czytanie

Codzienne czytanie jest zasadniczym impulsem dla rozwoju dziecka, ponieważ zaspokaja wszelkie potrzeby emocjonalne oraz kształtuje w nich wrażliwość moralną. Głos czytanej bajki wzbudza w dziecku ciekawość świata, uczy języka, poszerza zasób słownictwa i kreuje jego wyobraźnię. Udowodniony jest także korzystny wpływ czytania na poprawę koncentrację i ćwiczenie pamięci. W naszym żłobku codziennie czytamy naszym podopiecznym, przenosząc dzieci na chwilę do magicznego świata bajek!

Zajęcia Sensoryczne

Zmysły we wczesnodziecięcym okresie życia dziecka wymagają odpowiednej stymulacji, tak aby proces wykształcania funkcji poznawczych przebiegał optymalnie. Uczestnictwo naszych podopiecznych w różnego rodzaju zajęciach sensorycznych opiera się na dostarczaniu kontrolowanych bodźców, wywołując w efekcie pozytywną odpowiedź receptorów zmysłowych oraz postępy maluchów. Odkrywanie świata, poprzez angażowanie zmysłów jest impulsem kształtującym samoświadomość i fundamentalną metodyką w procesie rozwoju psychomotorycznego.

ZAJĘCIA MUZYCZNO-TANECZNE

Muzyka w rozwoju dziecka stanowi silny czynnik rozwoju osobowości oraz metodę na zmniejszenie napięcia, poprawę nastroju i samopoczucia. Spontaniczność oraz ekspresja uczuć wyrażana poprzez taniec wyzwala w najmłodszych pozytywne emocje oraz uwrażliwia je na rytm, tempo i dynamikę utworów muzycznych. Zajęcia muzyczno-taneczne korzystnie wpływają na sprawność ruchową oraz kondycję psychofizyczną naszych podopiecznych. Poprzez dzielenie przestrzeni przy wspólnej zabawie, muzyka staje się impulsem do nawiązywania kontaktu i zabawy z innymi dziećmi.

Zajęcia Ruchowe

Aktywność fizyczna warunkuje prawidłowy rozwój dzieci, wpływając na odpowiednie funkcjonowanie zmysłu równowagi i stabilność postawy. Zróżnicowane zajęcia ruchowe umożliwiają dzieciom odkrywanie swoich możliwości sprawnościowych oraz uczą orientacji własnego ciała w przestrzeni. Dzięki dobranym do wieku zabawom ruchowym, zapewniamy naszym podopiecznym aktywności rozwijające właściwą koordynację ruchową.

Zajęcia Mały Ogrodnik

Obserwacja wzrostu i pielęgnacja roślin przez najmłodszych utrwala naturalną relację pomiędzy człowiekiem, a otaczającą przyrodą. Zajęcia ogrodnicze wzbudzają w maluchach poczucie odpowiedzialności oraz świadomość estetyki, kształtując jednocześnie postawy ekologiczne. Nasi podopieczni, poprzez praktyczne aktywności ogrodnicze, obserwację cyklu życia roślin oswajają się z procesami kierującymi prawami biologicznymi, następstwem pór roku oraz podejściem przyjaznym środowisku naturalnemu.

Zajęcia Artystyczne

Dzieci poprzez uczestnictwo w rozmaitych aktywnościach plastycznych wykształcają zdolności manualne i wyrażają własne uczucia i emocje. Zajęcia artystyczne w naszym żłobku rozwijają dziecięcą fantazję, przynosząc radość z własnej twórczości. Program zajęć plastycznych jest świetną okazją do plastycznego wyżycia się, ekspresji swojej świadomości i przeżywania sztuki!

Zajęcia MasterChef Junior

Gotowanie z dziećmi to sama przyjemność! Oprócz zabawy i walorów smakowych, maluchy rozwijają swoją osobowość, co potwierdzają psychologowie. Prowadzone w grupie zajęcia, integrują dzieci oraz wyrabiają w nich mechanizmy pracy w zespole, przez co maluchy nabywają umiejętność współpracy. Wspólne gotowanie to nie tylko odkrywanie zmysłów smaku i zapachu, ale także przełamywanie barier i wyrabianie poprawnych nawyków żywieniowych, poprzez zachęcanie dzieci do spróbowania swoich wypieków!